AudaAudit - модул за автоматичен контрол

  • Контрол за съответствие с предварително заложени правила в процеса на обработка на щетитер
  • Създаване и конфигуриране на правила по изискване на клиента
  • Автоматизиране на ликвидационния процес, насочване и оторизиране на щетите
  • Откриване на допуснати технически грешки или целенасочени манипулации