AudaBridge - модул за B2B интеграция

  • Интерфейс връзка между Аудатекс и софтуера на застрахователната компания или сервиза
  • Трансфер на данни в двете посоки според изискванията на клиента
  • Възможност за осъществяване на автоматичен трансфер на прикачени файлове и снимки в двете посоки.