AudaHistory - проверка за вече регистрирани щети по номер на рама