AudaIsnight - модул за извеждане на статистически данни на база калкулации направени в Аудатекс, по изисквания на клиента