AudaOptima - модул за калкулиране на разходите за ремонт с алтернативни части

  • Прекалкулиране на направена щета в AudaPad с натискане на един бутон
  • Възможнос за влагане на алтернаивни части с цел оптимизация на разходите
  • Ценови листи с връзка между оригинален и алтернативен номер от най-големите доставчици на алтернативни част
  • Разрабтоване на връзка с номенклатурата на доставчик на алтернативни стъкла
  • Брой на алтернативни част в базата данни към момента: