AudaPad - модул за калкулиране разходите за ремонт по щета на база

  • 1512 броя модели локализирани за българския пазар
  • Графичен модул за избор на увредените детайли и операции за подмяна, ремонт, демонтаж монтаж и др.
  • Оригинални каталожни номера на резервните части
  • Нормовремена за мотнажно-демонтажни операции по производител
  • Нормовремена за бояджийски операции по производител
  • Съдържа модул за калкулиране времето за ремонт на увреден детайл, на база дългогодишни проучвания на изследователски център AZT
  • Цветово разграничаване на материалите за бързо определяне на това дали са от стомана, алуминий, пластмаса, кожа, плат и др.