AudaPartner – управление на партньорските връзки и информация

  • Въвеждане и автоматично прилагане на договорните условия между застраховател и сервиз
  • Включва работни ставки, бояджийски материали, отстъпки и други на база параметрите в договора
  • Администрация от страна на Аудатекс, без възможност манипулиране от страна на участващите страни