Fraudcheck - проверка дали даден автомобил е бил въвеждан в платформата на AUTOonline, покритие на всички страни, в които AUTOonline работи, предстои връзка и към други платформи за определяне на остатъчна стойност.