AudaVIN

AudaVIN - модул за точна идентификация на автомобила и заводско оборудване по време на производството press here

AudaPad

AudaPad - модул за калкулиране разходите за ремонт по щета на база press here

AudaOptima

AudaOptima - модул за калкулиране на разходите за ремонт с алтернативни части press here

AudaMobile

AudaMobile - приложение за таблети даващо достъп до продуктите от платформата press here

AudaBridge

AudaBridge - модул за B2B интеграция press here

AudaFlow

AudaFlow – модул за обмен на структурирана информация между оторизирани парньори по щетата press here

AudaPartner

AudaPartner – управление на партньорските връзки и информация press here

Version Control

Version Control – сравнение на калкулации press here

Consolidation of calculations/cases

Consolidation of calculations/cases - обединение на калкулации/щети press here

AudaAudit

AudaAudit - модул за автоматичен контрол press here

AudaHistory

AudaHistory - проверка за вече регистрирани щети по номер на рама press here

AudaInsight

AudaInsight - модул за извеждане на статистически данни на база калкулации направени в Аудатекс, по изисквания на клиента press here

AudaSalvage

AudaSalvage - AUTOonline press here

AudaValue

AudaValue - Valuepilot press here

Fraudcheck

Fraudcheck - проверка дали даден автомобил е бил въвеждан в платформата на AUTOonline press here