Audatex SEE

1592 София, България

бул. Христофор Колумб 80

Астрал Бизнес Център - етаж 6, офис 6.1

тел:
fax:

office@audatex.bg
support@audatex.bg

Коментари?
Моля да ни уведомите чрез попълване на полетата по-долу
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Text to Identify

Управление ЮИЕ

Бранимир Николов,
Управляващ Директор

Финанси ЮИЕ

Мария Тихова,
Финансов контрол
0888 781 787

АУТОонлайн поддръжка

АУТОонлайн ,
поддръжка
0888 243 400

Мениджър Ключови клиенти и Внедряване

Павлин Рибаров,
Мениджър Ключови клиенти и Внедряване
0888 779 546

Поддръжка на клиенти Аудатекс

Петър Йорданов,
Обучение и поддръжка клиенти
0888 784 157