Version Control – сравнение на калкулации

  • Визуално сравнение и установяване на разликите между няколко калкулации
  • Установява направени промени в две или повече калкулации създадени в процеса на обмен на информация между застраховател и сервиз